Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là chiến lược quan trọng, cần hoàn thiện sớm, là căn cứ để Lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản hoàn thiện công tác quản lý quy hoạch, điều tra cơ bản địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO