Phát triển du lịch bền vững từ việc giảm thiểu rác thải nhựa
21 giờ trước Du lịch
Giảm thiểu rác thải nhựa là một trong những xu hướng cần thiết để phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững và bao trùm, lấy “tôn trọng môi trường” làm nguyên tắc, ưu tiên, bảo đảm hài hòa giữa phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị các tài nguyên...
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO